Събития

Jun 13, 2011

Заключителна конференция на проекта


Category: events
Posted by: jd

13 юни 2011 г., се проведе заключителна конференция по проект „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България”, финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд.


На заключителната конференция по проекта взеха участие представители на академичните среди и ръководствата на висшите училища, на бизнеса, на студентите и на  Националната агенция за оценяване и акредитация. На срещата беше обобщен опитът от разработването и публикуването на рейтинговата система. Всички участници се обединиха около необходимостта от поне еднократна годишна актуализация на рейтинговата система и напълно подкрепят представените идеи за развитието ú.

По думите на заместник-министър Петя Евтимова проектът е един от най-успешните, изпълнявани и финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в сферата на висшето образование. По втората фаза на проекта, която се очаква да стартира преди началото на новата академична година, са осигурени средства за развитие и поддръжка на рейтинговата система до края на 2014 г.

„Ако в началото рейтинговата система беше посрещната с много сериозни резерви, можете да бъдете сигурни, че във всички висши училища позицията вече е коренно различна, защото рейтинговата система постигна най-важното за нас – създаде конкурентна среда за българското висше образование”, отбеляза доц. Негрин Негрев, заместник-ректор на Медицинския университет-Варна.