Събития

Jun 15, 2010

Среща на Съвета за наблюдение на проекта


Category: events
Posted by: jd

На 15 юни 2010 г. се проведе среща на Съвета за наблюдение на проекта. Основна цел на срещата беше да бъдат обсъдени резултатите от дейността по проекта и да бъдат дадени насоки за развитие. Пред членовете на съвета бяха демонстрирани резултатите от първата вълна социологически проучвания и първоначалната версия на рейтинговата система.

Снимки от събитието - тук.
Презентации - тук