Събития

Jun 17, 2010

Среща на Публично-частния орган


Category: events
Posted by: jd

На 17 юни 2010 г. се проведе среща на публично-частния орган по проекта. Целта на срещата беше да бъдат обсъдени резултатите от дейността по проекта, на членовете на съвета да бъдат демонстрирани резултатите от първата вълна социологически проучвания и първоначалната версия на рейтинговата система.

Резултатите по разработването на рейтинговата система бяха оценени положително от участниците в срещата. Експерт от консорциума по създаването на европейската многоизмерна класация U-Multirank сподели, че българската рейтингова система предстои да стане една от най-богатите национални рейтингови системи.

Снимки от събитието - тук.
Презентации - тук