Събития

Nov 4, 2010

Публикуване и публично представяне на рейтинговата система


Category: events
Posted by: jd
На 4 ноември 2010 г. в хотел Радисън, София беше представена разработената рейтингова система на висшите училища. Системата съдържа огромна по обем и разнообразие  информация за акредитираните висши училища в страната, която вече ще бъде публично достъпна. Тя позволява те да бъдат сравнявани по професионални направления според различни, предварително заложени критерии.
Създадената система е база  за задълбочени анализи на състоянието и перспективите за развитие на висшето образование, а чрез английската версия на портала българските висши училища подобряват шансовете и присъствието си в европейското и световно образователно пространство, стана ясно при представянето.