Събития

Apr 27, 2011

Провеждане на работни дискусии с представители на академичните ръководства на всички висши училища в България


Category: events
Posted by: jd

Срещите се състояха в градовете Благоевград, Пловдив, София, Русе и Варна. На тях бяха обсъждани основно следните въпроси:

1. Възможности за администриране на платформата на рейтинговата система.
2. Обсъждане на постъпилите от страна на висшите училища предложения за подобрения и развитие на системата в бъдеще.
3. Дискусия за улесняване на процесите за събиране на информация за системата за висшето образование и функциите на рейтинговата система в подпомагането на тези процеси.