Други онлайн ресурси

В под-секцията "Други онлайн ресурси" можете да откриете връзки с различни рейтингови системи и данни за висшето образование, които са достъпни в интернет пространството:

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Световна класация на университетите (WUR)
Система за сравнение на специалности във висшите училища в Холандия
Класация на университетите в Германия
У-Мултиранк: многоизмерна класация на университетите