Галерия

 • Публикуване на рейтинговата система, 04.11.2010 г.

  Публикуване на рейтинговата система, 04.11.2010 г.
  (4 images)

 • Среща на публично-частния орган, 20.10.2010 г.

  Среща на публично-частния орган, 20.10.2010 г.
  (4 images)

 • Среща на публично-частния орган, 17.06.2010 г.

  Среща на публично-частния орган, 17.06.2010 г.
  (4 images)

 • Среща на съвета за наблюдение, 15.06.2010 г.

  Среща на съвета за наблюдение, 15.06.2010 г.
  (4 images)