Информационни материали

Моля, изтеглете таблиците за попълване оттук:

- Индикатори по професионални направления
- Индикатори по специалности
- Общи данни за висшите училища

ВАЖНО!!! Публикувани са уточнения (изтеглете тук) от 23.04.2010 г. относно изпратените таблици с писмо № 9104-27/08.04.2010

Писмо на МОМН във връзка с новите указания - № 9104-27/26.04.2010 г. (тук).

При възникнали въпроси, моля обърнете се към отговорния експерт проф. Пепка Бояджиева - pepka7@gmail.com

Попълнените таблици можете да изпратите по e-mail на: yyotova@mon.bg