Събития

Jun 13, 2011

13 юни 2011 г., се проведе заключителна конференция по проект „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България”, финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд.


На заключителната конференция по проекта взеха участие представители на академичните среди и ръководствата на висшите училища, на бизнеса, на студентите и на  Националната агенция за оценяване и акредитация. На срещата беше обобщен опитът от разработването и публикуването на рейтинговата система. Всички участници се обединиха около необходимостта от поне еднократна годишна актуализация на рейтинговата система и напълно подкрепят представените идеи за развитието ú.

По думите на заместник-министър Петя Евтимова проектът е един от най-успешните, изпълнявани и финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в сферата на висшето образование. По втората фаза на проекта, която се очаква да стартира преди началото на новата академична година, са осигурени средства за развитие и поддръжка на рейтинговата система до края на 2014 г.

„Ако в началото рейтинговата система беше посрещната с много сериозни резерви, можете да бъдете сигурни, че във всички висши училища позицията вече е коренно различна, защото рейтинговата система постигна най-важното за нас – създаде конкурентна среда за българското висше образование”, отбеляза доц. Негрин Негрев, заместник-ректор на Медицинския университет-Варна.
Apr 27, 2011

Срещите се състояха в градовете Благоевград, Пловдив, София, Русе и Варна. На тях бяха обсъждани основно следните въпроси:

1. Възможности за администриране на платформата на рейтинговата система.
2. Обсъждане на постъпилите от страна на висшите училища предложения за подобрения и развитие на системата в бъдеще.
3. Дискусия за улесняване на процесите за събиране на информация за системата за висшето образование и функциите на рейтинговата система в подпомагането на тези процеси.
Nov 9, 2010
На 9 ноември 2010 г. в столичното 35 СОУ „Добри Войников” се проведе представяне на рейтинговата система пред ученици от 12 клас и родители. Рейтинговата система беше представена от министър Сергей Игнатов, който сподели пред учениците факти за развитието на българското висше образование и световни тенденции. В разговор с учениците министърът сподели, че те са привилегировани заради възможността да получават толкова много информация за бъдещото си висше образование от едно място в интернет и им пожела успех.
Nov 4, 2010
На 4 ноември 2010 г. в хотел Радисън, София беше представена разработената рейтингова система на висшите училища. Системата съдържа огромна по обем и разнообразие  информация за акредитираните висши училища в страната, която вече ще бъде публично достъпна. Тя позволява те да бъдат сравнявани по професионални направления според различни, предварително заложени критерии.
Създадената система е база  за задълбочени анализи на състоянието и перспективите за развитие на висшето образование, а чрез английската версия на портала българските висши училища подобряват шансовете и присъствието си в европейското и световно образователно пространство, стана ясно при представянето.
Jun 17, 2010

На 17 юни 2010 г. се проведе среща на публично-частния орган по проекта. Целта на срещата беше да бъдат обсъдени резултатите от дейността по проекта, на членовете на съвета да бъдат демонстрирани резултатите от първата вълна социологически проучвания и първоначалната версия на рейтинговата система.

Резултатите по разработването на рейтинговата система бяха оценени положително от участниците в срещата. Експерт от консорциума по създаването на европейската многоизмерна класация U-Multirank сподели, че българската рейтингова система предстои да стане една от най-богатите национални рейтингови системи.

Снимки от събитието - тук.
Презентации - тук

Jun 15, 2010

На 15 юни 2010 г. се проведе среща на Съвета за наблюдение на проекта. Основна цел на срещата беше да бъдат обсъдени резултатите от дейността по проекта и да бъдат дадени насоки за развитие. Пред членовете на съвета бяха демонстрирани резултатите от първата вълна социологически проучвания и първоначалната версия на рейтинговата система.

Снимки от събитието - тук.
Презентации - тук

Jul 31, 2009
На 31 юли 2009 г. се проведе първата среща на публично-частния орган по проекта. На тази среща проектът беше представен на новото ръководство на Министерството на образованието и младежта в лицето на министър Йорданка Фандъкова. На срещата бяха обсъдени и началните етапи и възможни срокове за извършване на социологически проучвания от изпълнителя по проекта Консорциум "Институт Отворено общество-МБМД-Сирма".