Съвет за наблюдение

Функциите на Съвета за наблюдение на проекта са контролни и консултативни. Той се състои от 5 членове:


- Петя Евтимова, Заместник-министър на образованието, младежта и науката с ресор международна дейност, образователна среда, младеж и структурни фондове.
- Мария Фъртунова, Ръководител на проекта и директор на дирекция "Висше образование"
- Гергана Раковска, Главен координатор на проекта
- проф. Христо Белоев, ректор на Русенски университет "Ангел Кънчев"
- доц. Борис Стефанов, ректор на ХТМУ-София